راننده ای که مست بود، روز یکشنبه با دو موتور سیکلت و یک خودرو در بزرگراه A۱۰ بین Mühlenbeck و Dreieck Pankow تصادف کرد. پلیس می‌گوید که یک موتورسوار جان باخته و دو نفر دیگر که یکی از آنها حالش وخیم خوانده شده، زخمی شده اند. به گفته پلیس، عامل این حادثه تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده است. راننده در حالت در شوک به بیمارستان منتقل شد. این بزرگراه  در جهت پانکو، تا عصر به طور کامل مسدود شده بود. 
29. آگوست 2022

راننده مست، یک موتور سوار را کشت و دو نفر را زخمی کرد

راننده ای که مست بود، روز یکشنبه با دو موتور سیکلت و یک خودرو در بزرگراه A۱۰ بین Mühlenbeck و Dreieck Pankow تصادف کرد. پلیس می‌گوید که یک موتورسوار جان باخته و دو نفر دیگر که یکی از آنها حالش وخیم خوانده شده، زخمی شده اند. به گفته پلیس، عامل این حادثه تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده است. راننده در حالت در شوک به بیمارستان منتقل شد. این بزرگراه  در جهت پانکو، تا عصر به طور کامل مسدود شده بود.