در مناقشه بر سر قیمت بالای انرژی، اتحادیه کارگری وردی، دولت را به اعتراضات سراسری تهدید کرده و خواستار کمک‌های مالی شده است. فرانک ورنکه، رئیس وردی گفت: «برای جبران مشکلات مالی ناشی از انفجار قیمت انرژی، دولت باید امسال ۲۰ تا ۳۰ میلیارد یورو دیگر هزینه کند.» در غیر این صورت، "وردی" فعالانه برای اعتراضات برنامه ریزی می‌کند. رئیس اتحادیه گفت: «اگر اکنون نه، پس چه زمانی مردم باید مطالبات خود را به خیابان‌ها و بازارها بیاورند.» وردی در حال مذاکره با اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی دیگر "برای آماده شدن برای هفته‌های آینده" است. این شامل سازماندهی تظاهرات در پاییز نیز می‌شود. «اگر دولت فدرال به اندازه کافی بار شهروندان را کم نکند، اعتراضات ضروری خواهند بود.» ورنکه علاوه بر پرداخت مستقیم ۵۰۰ یورویی، خواستار محدودیت قیمت انرژی برای گاز و برق شد.

2. سپتامبر 2022

رئیس وردی تهدید به اعتراض سراسری علیه قیمت بالای انرژی کرد

در مناقشه بر سر قیمت بالای انرژی، اتحادیه کارگری وردی، دولت را به اعتراضات سراسری تهدید کرده و خواستار کمک‌های مالی شده است. فرانک ورنکه، رئیس وردی گفت: «برای جبران مشکلات مالی ناشی از انفجار قیمت انرژی، دولت باید امسال ۲۰ تا ۳۰ میلیارد یورو دیگر هزینه کند.» در غیر این صورت، “وردی” فعالانه برای اعتراضات برنامه ریزی می‌کند. رئیس اتحادیه گفت: «اگر اکنون نه، پس چه زمانی مردم باید مطالبات خود را به خیابان‌ها و بازارها بیاورند.» وردی در حال مذاکره با اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی دیگر “برای آماده شدن برای هفته‌های آینده” است. این شامل سازماندهی تظاهرات در پاییز نیز می‌شود. «اگر دولت فدرال به اندازه کافی بار شهروندان را کم نکند، اعتراضات ضروری خواهند بود.» ورنکه علاوه بر پرداخت مستقیم ۵۰۰ یورویی، خواستار محدودیت قیمت انرژی برای گاز و برق شد.