06/11/2023

ذخیره گاه‌های گاز آلمان پُر شده است

زمستان می‌تواند با خیال راحت بیاید. بر اساس داده‌های انجمن نگه‌داری گاز (GIE) که در اینترنت منتشر شده است، ذخیره گاه‌های گاز آلمان در حد ۱۰۰ درصد پُر شده‌اند. این موضوع خیال رئیس آژانس شبکه فدرال را راحت کرده ولی او کماکان بر صرفه جوئی گاز تاکید کرده است. بر اساس اطلاعات قبلی دولت فدرال، این ذخیره گاز، تقریبا برای استفاده ۲ تا ۳ ماه سرد زمستان کافی است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاگزشاو، رئیس آژانس شبکه فدرال، «کلاوس مولر» ضمن اظهار آرامش از این موضوع، افزوده : ” این موضوع بسیار خوبی است که ذخیره گاه‌ها در حد ۱۰۰ درصد پُر شده است. ما نسبت به سال گذشته آماده گی بیشتری برای زمستان داریم”. او همچنان به خبرگزاری dpa گفت: ” ما کماکان از مردم می‌خواهیم مسئولانه در مصرف و ذخیره گاز فکر کنند”. اگر شما در مصرف گاز صرفه جوئی کنید، به همین پیمانه پول کمتری خرج می‌کنید.