گفته می‌شود دو مرد عرب دو دختر زیر سن قانونی را مورد آزار و اذیت قرار داده اند وعاملان متواری هستند. پلیس به ظن تجاوز در حال تحقیق است. براساس گزارش‌ها، دو دوست (۱۴، ۱۶ساله) عصر شنبه در الکساندر پلاتز بیرون رفتند و در آنجا دو مرد (حدود ۲۰ ساله) به آنها نزدیک شدند و مدتی صحبت کردند. سپس مردان، دختران را متقاعد کردند که به آپارتمانی در Bürgerstrasse (Neukölln) بروند. به دلایل حفاظت از قربانیان، پلیس صحنه های آزاری را که در آپارتمان Neukölln رخ داده است، افشاء نکرده است. سخنگوی پلیس ادامه داد: به ظن تجاوز به عنف در حال بررسی هستند.
5. سپتامبر 2022

دو دختر زیر سن قانونی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند

گفته می‌شود دو مرد عرب دو دختر زیر سن قانونی را مورد آزار و اذیت قرار داده اند وعاملان متواری هستند. پلیس به ظن تجاوز در حال تحقیق است. براساس گزارش‌ها، دو دوست (۱۴، ۱۶ساله) عصر شنبه در الکساندر پلاتز بیرون رفتند و در آنجا دو مرد (حدود ۲۰ ساله) به آنها نزدیک شدند و مدتی صحبت کردند. سپس مردان، دختران را متقاعد کردند که به آپارتمانی در Bürgerstrasse (Neukölln) بروند. به دلایل حفاظت از قربانیان، پلیس صحنه های آزاری را که در آپارتمان Neukölln رخ داده است، افشاء نکرده است. سخنگوی پلیس ادامه داد: به ظن تجاوز به عنف در حال بررسی هستند.