چهار ببر سوماترا در تابستان ۲۰۱۸ در Tierpark برلین به دنیا آمدند؛ اکنون همه ببرها به دست دامپزشکان به خواب مرگ فرستاده شده‌اند! این چهار ببر در ابتدا به طور طبیعی رشد کردند. اما در پایان سال ۲۰۱۹، آنها شروع به مشکل در راه رفتن کردند. دامپزشکان متوجه شدند که هر چهار ببر زانو درد داشتند که منجر به مشکلات حرکتی شد. در چند ماه گذشته، وضعیت حیوانات به قدری وخیم شده بود که ابتدا دو ببر و اکنون دو ببر آخر باید به خواب مرگ فرستاده می‌شدند. مدیر جانورشناسی باغ وحش برلین و Tierpark گفت: "روز غم انگیزی برای ما است. جدا از اینکه این گونه جانوری در خطر انقراض شدید قرار دارد، کارمندان به ببرها علاقه زیادی پیدا کرده‌اند." به گفته این زیست شناس، هیچ کاری نمی‌توان برای حیوانات انجام داد جز اینکه آنها را از رنج خود رها کنیم. ببرهای سوماترا جزو نادرترین گربه‌های روی زمین هستند. تخمین زده می‌شود که تنها کمتر از ۴۰۰ حیوان از این گونه در زیستگاه طبیعی خود باقی مانده است. اکنون امیدها بر ان است که مادر این ببرها، با جفت گیری بعدی ببرهای سالم به دنیا بیاورد.

2. سپتامبر 2022

دو ببر دیگر در باغ وحش برلین از بین رفتند!

چهار ببر سوماترا در تابستان ۲۰۱۸ در Tierpark برلین به دنیا آمدند؛ اکنون همه ببرها به دست دامپزشکان به خواب مرگ فرستاده شده‌اند! این چهار ببر در ابتدا به طور طبیعی رشد کردند. اما در پایان سال ۲۰۱۹، آنها شروع به مشکل در راه رفتن کردند. دامپزشکان متوجه شدند که هر چهار ببر زانو درد داشتند که منجر به مشکلات حرکتی شد. در چند ماه گذشته، وضعیت حیوانات به قدری وخیم شده بود که ابتدا دو ببر و اکنون دو ببر آخر باید به خواب مرگ فرستاده می‌شدند. مدیر جانورشناسی باغ وحش برلین و Tierpark گفت: “روز غم انگیزی برای ما است. جدا از اینکه این گونه جانوری در خطر انقراض شدید قرار دارد، کارمندان به ببرها علاقه زیادی پیدا کرده‌اند.” به گفته این زیست شناس، هیچ کاری نمی‌توان برای حیوانات انجام داد جز اینکه آنها را از رنج خود رها کنیم. ببرهای سوماترا جزو نادرترین گربه‌های روی زمین هستند. تخمین زده می‌شود که تنها کمتر از ۴۰۰ حیوان از این گونه در زیستگاه طبیعی خود باقی مانده است. اکنون امیدها بر ان است که مادر این ببرها، با جفت گیری بعدی ببرهای سالم به دنیا بیاورد.