25/09/2023

دویچه بان می‌خواهد ایستگاه مرکزی برلین را بازسازی کند

 به دلیل افزایش تعداد مسافران، دویچه بان می خواهد ایستگاه مرکزی برلین Hauptbahnhof را بازسازی کند. الکساندر کازمارک، نماینده دویچه بان در برلین، براندنبورگ و مکلنبورگ-پومرانی غربی، به تاگس‌اشپیگل گفت: “ اگر می‌خواهید تعداد مسافران را دوبرابر کنید، باید خروجی‌های اضافی بسازید تا سکوها سریع‌تر تخلیه شوند”. به گزارش روزنامه، قرار است چهار ریل قطار منطقه‌ای و بین‌المللی در قسمت بالای ایستگاه بازسازی شوند. طبق این گزارش، دویچه بان همچنین می‌خواهد سکوها را در ایستگاه‌های راه‌آهن دیگر مانند Alexanderplatz، Friedrichstrasse و Zoologischen Garden بازسازی نماید.