16/10/2023

دولت فدرال هیچ تماسی با گروگان‌های آلمانی ندارد

دولت فدرال همچنان با گروگان‌های آلمانی که توسط شبه نظامیان حماس در نوار غزه ربوده شده اند، ارتباطی ندارد. بیش از یک هفته پیش، گروه حماس در حمله خود به اسرائیل حدود ۱۵۰ گروگان از جمله هشت آلمانی را به گروگان گرفت. النالنا باربوک به ARD گفت که وضعیت گروگان‌ها یکی از موضوعات اصلی در سفرهایش به اسرائیل و مصر بوده است. او فزود که یک تیم کوچک در وزارت خارجه به طور شبانه روزی برای آزادی گروگان‌ها کار می‌کند. دولت فدرال امیدوار است که قطر و ترکیه بتوانند برای آزادی گروگان‌ها میانجیگری کنند. هر دو کشور کانال‌هایی برای گفتگو با رهبران حماس داشتند. باربوک گفت، بنابراین دولت فدرال فوراً از هر دو کشور درخواست کرده است که این کانال ها را هم اکنون فعال نمایند.