با توجه به افزایش هزینه انرژی، دولت فدرال برای کمک به مردم یک بسته کمکی را درنظر گرفته است. پس از جلسه کابینه دولت در قلعه مِزِبرگ، صدراعظم اعلام کرد که درباره جزییات بیشتر این بسته کمکی "به زودی" تصمیم خواهند گرفت. به گزارش تاگزشاو، هدف دولت این است که شهروندان و شرکت‌ها "بتوانند این دوران سخت را به‌خوبی پشت سر بگذارند." کریستین لیندنر، وزیر دارایی، ساعتی پیش در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ما به یک بسته بزرگ برای کمک به جامعه نیاز داریم.» او در ادامه گفت که ارزش این بسته کمکی کمتر از ۱۰ میلیارد یورو خواهد بود، اما سال آینده با مشارکت دیگر ایالت‌های فدرال به بیش از این مبلغ خواهد رسید.

31. آگوست 2022

دولت فدرال “به‌زودی” درباره بسته کمکی تصمیم می‌گیرد

با توجه به افزایش هزینه انرژی، دولت فدرال برای کمک به مردم یک بسته کمکی را درنظر گرفته است. پس از جلسه کابینه دولت در قلعه مِزِبرگ، صدراعظم اعلام کرد که درباره جزییات بیشتر این بسته کمکی “به زودی” تصمیم خواهند گرفت. به گزارش تاگزشاو، هدف دولت این است که شهروندان و شرکت‌ها “بتوانند این دوران سخت را به‌خوبی پشت سر بگذارند.” کریستین لیندنر، وزیر دارایی، ساعتی پیش در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ما به یک بسته بزرگ برای کمک به جامعه نیاز داریم.» او در ادامه گفت که ارزش این بسته کمکی کمتر از ۱۰ میلیارد یورو خواهد بود، اما سال آینده با مشارکت دیگر ایالت‌های فدرال به بیش از این مبلغ خواهد رسید.