21/11/2023

دولت فدارل حفره ۶۰ میلیارد یورویی را چگونه پُر خواهد کرد؟

دولت فدرال برای جبران خلاء ۶۰ میلیارد یورویی، پروژه‌های تحت حمایت صندوق حفاظت از آب و هوا را موقتا متوقف کرده است. این تصمیم شامل پروژه‌های چند ساله نیز می‌شود و باعث ایجاد اختلاف و ناآرامی در دولت چراغ راهنمایی شده است. به گزارش خبرگزاری تاگزاشپیگل، وزارت امور مالی این کمبود بودجه را به کل بودجه فدرال گسترش خواهد داد و از پیش‌پرداخت برای پروژه‌های آینده جلوگیری می‌کند. دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه هفته گذشته استفاده از وام‌های کرونا در پروژه‌های حفاظت از آب و هوا را غیرقانونی اعلام کرد. بنابرین، ائتلاف چراغ راهنمایی ۶۰ میلیارد یورو پول کمتری برای سرمایه گذاری در این زمینه خواهد داشت.