فرانسیسکا گیفای، شهردار برلین، ساعات مشاوره‌ای را برای شهروندان این شهر درنظر گرفته است. او می‌خواهد مستقیما با مردم صحبت کند و مشکلات آن‌ها را دریابد. ساعات مشاوره روز چهارشنبه ۱۹ اکتبر از ساعت ۲:۳۰ تا ۵:۳۰ بعدازظهر در نظر گرفته شده است. شهروندانی که متقاضی مشاوره با شهردار هستند باید از پیش ثبت‌نام کنند. ثبت‌نام به‌صورت آنلاین از طریق این وبسایت یا ارسال نامه به آدرس زیر امکان‌پذیر است. نام، تاریخ تولد، آدرس و شماره تلفن خود را در نامه بنویسید. ثبت‌نام تا تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ امکان‌پذیر است. برای کسانی که نامه ارسال می‌کنند، تاریخ مُهر نامه درنظر گرفته می‌شود.

Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Bürgerberatung, Rotes Rathaus, Jüdenstr. 1, 10178 Berlin

13. سپتامبر 2022

دعوت از برلینی‌ها برای دیدار با فرانسیسکا گیفای شهردار

فرانسیسکا گیفای، شهردار برلین، ساعات مشاوره‌ای را برای شهروندان این شهر درنظر گرفته است. او می‌خواهد مستقیما با مردم صحبت کند و مشکلات آن‌ها را دریابد. ساعات مشاوره روز چهارشنبه ۱۹ اکتبر از ساعت ۲:۳۰ تا ۵:۳۰ بعدازظهر در نظر گرفته شده است. شهروندانی که متقاضی مشاوره با شهردار هستند باید از پیش ثبت‌نام کنند. ثبت‌نام به‌صورت آنلاین از طریق این وبسایت یا ارسال نامه به آدرس زیر امکان‌پذیر است. نام، تاریخ تولد، آدرس و شماره تلفن خود را در نامه بنویسید. ثبت‌نام تا تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ امکان‌پذیر است. برای کسانی که نامه ارسال می‌کنند، تاریخ مُهر نامه درنظر گرفته می‌شود.

Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Bürgerberatung, Rotes Rathaus, Jüdenstr. 1, 10178 Berlin