پلیس فدرال صبح چهارشنبه برای دستگیری یک باند قاچاق انسان در ایالت‌های برلین و زاکسن‌آنهالت عملیات گسترده‌ای را آغاز کرد. گفته می‌شود که این قاچاقچیان تقریبا ۹۰ نفر را از عراق و ترکیه به آلمان آورده‌اند. به گزارش تاگزشاو، حدود ۴۰۰ نیروی پلیس در این عملیات حضور داشتند و اماکن بسیاری را در این دو ایالت تفتیش کردند. در برلین ۲۵ آپارتمان و مکان تجاری در مناطق شارلوتن‌بورگ- ویلمرزدورف، میته، راینیکن‌دورف و ترپتو- کوپنیک مورد بازرسی قرار گرفتند. در این اماکن افرادی اقامت داشتند که احتمالا به‌طور قاچاقی وارد آلمان شده‌اند. به گفته پلیس، درحال‌حاضر ۱۸ مظنون تحت بازجویی قرار دارند و وضعیت اقامت دیگر افراد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

15/03/2023

دستگیری یک باند قاچاق انسان در برلین و زاکسن‌آنهالت

پلیس فدرال صبح چهارشنبه برای دستگیری یک باند قاچاق انسان در ایالت‌های برلین و زاکسن‌آنهالت عملیات گسترده‌ای را آغاز کرد. گفته می‌شود که این قاچاقچیان تقریبا ۹۰ نفر را از عراق و ترکیه به آلمان آورده‌اند. به گزارش تاگزشاو، حدود ۴۰۰ نیروی پلیس در این عملیات حضور داشتند و اماکن بسیاری را در این دو ایالت تفتیش کردند. در برلین ۲۵ آپارتمان و مکان تجاری در مناطق شارلوتن‌بورگ- ویلمرزدورف، میته، راینیکن‌دورف و ترپتو- کوپنیک مورد بازرسی قرار گرفتند. در این اماکن افرادی اقامت داشتند که احتمالا به‌طور قاچاقی وارد آلمان شده‌اند. به گفته پلیس، درحال‌حاضر ۱۸ مظنون تحت بازجویی قرار دارند و وضعیت اقامت دیگر افراد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.