06/04/2023

در عید پاک دوباره تظاهراتی برای صلح برگزار خواهد شد

امسال نیز راهپیمایی‌های عید پاک در برلین-براندنبورگ اعلام شده است. چندین سازمان دوباره خواستار راهپیمایی های عید پاک در برلین و براندنبورگ شده اند. “شبکه تعاونی صلح” می خواهد روز پنجشنبه در کونیگز وسترهاوزن برای صلح در اوکراین تظاهرات کند. این شبکه گفته که تقاضا برای آتش بس و مذاکرات صلح محور شعارهای تظاهرات است. راهپیمایی های بیشتر عید پاک برای شنبه در برلین، براندنبورگ (هاول) و پوتسدام  با شعار «تمام درگیری‌های نظامی را متوقف کنید» برنامه ریزی شده است.به طور کلی، راهپیمایی های عید پاک در حدود ۱۰۰ شهر آلمان اعلام شده است. چالش ویژه برگزارکنندگان در سال جاری، هراس از گروه‌های راست یا طرفدار روسیه است.