01/11/2023

شب هالووین در هامبورگ و برلین چگونه بود؟

در شب هالووین شورش هایی در هامبورگ رخ داد. به گفته پلیس برای متفرق ساختن اغتشاشگران از ماشین های آب‌پاش اداره آتش‌نشانی استفاده کرده است. به گزارش ZDF، حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر در منطقه هامبورگ تجمع کرده بودند که با ترقه به سمت نیروهای اورژانس پرتاب می‌نمودند. به گفته rbb24، در برلین و برندنبورگ حادثه بزرگی رخ نداد. تنها گاهی ترقه‌هایی به سمت رهگذران یا ماشین‌های اورژانس پرتاب می‌شد. کسی در این دو ایالت آسیب ندیده است.