06/10/2023

در حال حاضر چه تعداد پناهجو به اتحادیه اروپا می‌آیند؟

در نیمه اول سال ۲۰۲۳، تعداد درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا به ۵۱۹۰۰۰ نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، طبق گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، حدود ۴ میلیون پناهجو از اوکراین که به دلیل یک قانون خاص مجبور به درخواست پناهندگی نیستند و در حال حاضر از حمایت موقت برخوردار هستند؛ در کشورهای عضو این اتحادیه زندگی می‌کنند. بیشتر آنها در سال ۲۰۲۲ آمده اند. بر اساس داده‌های آژانس پناهندگی اروپا، بیشترین درخواست پناهندگی در نیمه اول سال در آلمان انجام شده است: ۳۰ درصد از کل درخواست‌ها – و تقریباً دو برابر بیشتر از کشورهای اسپانیا (۱۷ درصد)، فرانسه (۱۶ درصد)، اتریش و ایتالیا بوده است.