سرویس هواشناسی آلمان (DWD) پیش‌بینی می‌کند که امروز چهارشنبه، به‌ویژه هنگام عصر، خیابان‌ها در اثر بارش خفیف برف لغزنده شوند. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، دمای هوای چهارشنبه بین ۰ تا ۲ درجه خواهد بود و بارش ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر برف در برندنبورگ نیز پیش‌بینی می‌شود. روز پنج‌شنبه هوا متغیر خواهد بود و انتظار بارش کمی برف در برلین می‌رود. پنج‌شنبه شب دمای هوا به منفی ۱ تا ۳ درجه خواهد رسید.

18/01/2023

در برلین کمی برف خواهد بارید

سرویس هواشناسی آلمان (DWD) پیش‌بینی می‌کند که امروز چهارشنبه، به‌ویژه هنگام عصر، خیابان‌ها در اثر بارش خفیف برف لغزنده شوند. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، دمای هوای چهارشنبه بین ۰ تا ۲ درجه خواهد بود و بارش ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر برف در برندنبورگ نیز پیش‌بینی می‌شود. روز پنج‌شنبه هوا متغیر خواهد بود و انتظار بارش کمی برف در برلین می‌رود. پنج‌شنبه شب دمای هوا به منفی ۱ تا ۳ درجه خواهد رسید.