16/11/2023

در برلین و براندنبورگ تقریباً تمام قطارها متوقف شده اند

 به دلیل اعتصاب اتحادیه رانندگان قطار GDL، مسافران به وسایل حمل و نقل جایگزین وابسته هستند. علاوه بر حمل و نقل از راه دور، قطارهای منطقه‌ای و S-Bahn برلین نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند. صبح روز پنجشنبه به دلیل اعتصاب هشدار GDL به ندرت ترافیک منطقه‌ای در برلین و براندنبورگ وجود داشت. مترو، تراموا و اتوبوس به طور مستقیم تحت تأثیر اعتصاب قرار نگرفته اند. با این حال، قطارها و اتوبوس‌ها ممکن است به دلیل اعتصاب، بیش از حد معمول شلوغ باشند. به گفته GDL، اعتصاب هشداردهنده از چهارشنبه ساعت ۲۲ تا پنج شنبه ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت.