از این پس در برلین، زنان اگر بخواهند در استخرها شنا کنند، مجبور نخواهند بود تاپ (سوتین) بپوشند. پس از شکایت زنی به اداره برابری دولتی مبنی بر اینکه اجازه ندارد مانند مردان برهنه شنا کند، مؤسسات استخرها قوانین را اصلاح کردند. بر اساس این قوانین، بدون اشاره به جنسیت، فقط لباس شنا مورد نیاز است. قابل ذکر است که بحث‌های بسیاری در این زمینه ایجاد شده بود! دوریس لیبچر، رئیس دفتر ایالتی برای برابری، گفت که این تصمیم برای همه برلینی‌ها با همه تفاوت‌هایشان، حقوق برابر ایجاد می‌کند!
10/03/2023

در استخرهای برلین، دیگر سوتین برای زنان الزامی نیست!

از این پس در برلین، زنان اگر بخواهند در استخرها شنا کنند، مجبور نخواهند بود تاپ (سوتین) بپوشند. پس از شکایت زنی به اداره برابری دولتی مبنی بر اینکه اجازه ندارد مانند مردان برهنه شنا کند، مؤسسات استخرها قوانین را اصلاح کردند. بر اساس این قوانین، بدون اشاره به جنسیت، فقط لباس شنا مورد نیاز است. قابل ذکر است که بحث‌های بسیاری در این زمینه ایجاد شده بود! دوریس لیبچر، رئیس دفتر ایالتی برای برابری، گفت که این تصمیم برای همه برلینی‌ها با همه تفاوت‌هایشان، حقوق برابر ایجاد می‌کند!