خط لوله نورد استریم ۱ از امروز چهارشنبه ساعت ۳ بامداد به مدت سه روز بسته شد. روسیه دلیل این امر را تعمیر و نگهداری توربین‌ها اعلام کرده است. به گزارش تاگزشاو، در دوماه گذشته این دومین بار است که مسکو تصمیم به بستن این خط لوله می‌کند و می‌گوید: «هیچ چیز در انتقال گاز اختلال ایجاد نمی‌کند مگر تحریم‌ها. اروپا، کانادا، بریتانیا و ایالات متحده با تحریم‌هایی که اعمال کرده‌اند، اجازه تعمیر و نگهداری توربین‌ها را به ما نمی‌دهند.» نورد استریم ۱ با ۶ توربین بزرگ در اکتبر ۲۰۱۲ راه‌اندازی شد که روزانه ۱۶۷ میلیون متر مکعب گاز به آلمان منتقل می‌کرد. امروز پس از گذشت تقریبا ۱۰ سال تنها یکی از توربین‌ها هنوز کار می‌کند که آن‌ هم تا ۲ سپتامبر بسته خواهد بود.

31. آگوست 2022

خط لوله نورد استریم ۱ دوباره بسته شد

خط لوله نورد استریم ۱ از امروز چهارشنبه ساعت ۳ بامداد به مدت سه روز بسته شد. روسیه دلیل این امر را تعمیر و نگهداری توربین‌ها اعلام کرده است. به گزارش تاگزشاو، در دوماه گذشته این دومین بار است که مسکو تصمیم به بستن این خط لوله می‌کند و می‌گوید: «هیچ چیز در انتقال گاز اختلال ایجاد نمی‌کند مگر تحریم‌ها. اروپا، کانادا، بریتانیا و ایالات متحده با تحریم‌هایی که اعمال کرده‌اند، اجازه تعمیر و نگهداری توربین‌ها را به ما نمی‌دهند.» نورد استریم ۱ با ۶ توربین بزرگ در اکتبر ۲۰۱۲ راه‌اندازی شد که روزانه ۱۶۷ میلیون متر مکعب گاز به آلمان منتقل می‌کرد. امروز پس از گذشت تقریبا ۱۰ سال تنها یکی از توربین‌ها هنوز کار می‌کند که آن‌ هم تا ۲ سپتامبر بسته خواهد بود.