آنطور که BVG اعلام کرد، قطار U2 از امروز در ایستگاه Ruhleben، دوباره به بهره برداری می رسد. به دلیل کار ساخت و ساز، از نوامبر خط U2 فقط در Theodor-Heuss-Platz بوده است. همچنین BVG از بازسازی ایستگاه Senefelderplatz در Prenzlauer Berg خبر داد. قرار است از ۲۰ مارس در تعطیلات شب شروع به کار کند، بنابراین ترافیک خط U2 نباید تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد. در این ایستگاه ۱۱۰ ساله، ترک‌ها رنگ آمیزی شده و روشنایی و کاشی های جدید نصب می‌شود.
17/03/2023

خط قطار U2 به محل کار خود در ایستگاه رولبن بازگشت

آنطور که BVG اعلام کرد، قطار U2 از امروز در ایستگاه Ruhleben، دوباره به بهره برداری می رسد. به دلیل کار ساخت و ساز، از نوامبر خط U2 فقط در Theodor-Heuss-Platz بوده است. همچنین BVG از بازسازی ایستگاه Senefelderplatz در Prenzlauer Berg خبر داد. قرار است از ۲۰ مارس در تعطیلات شب شروع به کار کند، بنابراین ترافیک خط U2 نباید تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد. در این ایستگاه ۱۱۰ ساله، ترک‌ها رنگ آمیزی شده و روشنایی و کاشی های جدید نصب می‌شود.