به گفته اداره محیط زیست، تعطیلی روشنایی شبانه ساختمان‌های عمومی و مکان‌های دیدنی در برلین که از اواخر ماه جولای آغاز شده بود، در حال افزایش است. به این ترتیب ۱۰۰ ساختمان بزرگ شهر دیگر در شب‌ها روشن نیستند. هدف این امر صرفه جویی در مصرف برق در مواجهه با بحران انرژی قریب الوقوع است. بنابراین روند خاموشی باید تا پایان ماه آگوست تا حد زیادی تکمیل شود. از آنجایی که هیچ کنترل مرکزی وجود ندارد، تکنسین‌ها باید به صورت دستی تک تک رادیاتورها را از شبکه جدا کنند. به گفته اداره محیط زیست، مصرف برق برای روشنایی ۱۵۰ ساختمان که شامل ستون پیروزی، کلیسای جامع برلین، کلیسای یادبود، کاخ شارلوتنبورگ، اپرای ایالتی و آنهالتر بانهوف است، حدود ۱۵۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ کیلووات ساعت در سال است. با توجه به قیمت‌های فعلی، این هزینه ۴۰۰۰۰ یورو در سال است.

15. آگوست 2022

خاموشی ساختمان‌های برلین ادامه می‌یابد

به گفته اداره محیط زیست، تعطیلی روشنایی شبانه ساختمان‌های عمومی و مکان‌های دیدنی در برلین که از اواخر ماه جولای آغاز شده بود، در حال افزایش است. به این ترتیب ۱۰۰ ساختمان بزرگ شهر دیگر در شب‌ها روشن نیستند. هدف این امر صرفه جویی در مصرف برق در مواجهه با بحران انرژی قریب الوقوع است. بنابراین روند خاموشی باید تا پایان ماه آگوست تا حد زیادی تکمیل شود. از آنجایی که هیچ کنترل مرکزی وجود ندارد، تکنسین‌ها باید به صورت دستی تک تک رادیاتورها را از شبکه جدا کنند. به گفته اداره محیط زیست، مصرف برق برای روشنایی ۱۵۰ ساختمان که شامل ستون پیروزی، کلیسای جامع برلین، کلیسای یادبود، کاخ شارلوتنبورگ، اپرای ایالتی و آنهالتر بانهوف است، حدود ۱۵۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ کیلووات ساعت در سال است. با توجه به قیمت‌های فعلی، این هزینه ۴۰۰۰۰ یورو در سال است.