دادگاه اداری برلین اخراج جنگجوی پیشین گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) را که به جرایم جنگی در آلمان محکوم شده بود، تایید کرد. این جوان اکنون در زندان است و گرچه اخیرا گرایش‌های افراطی از خود نشان نداده، اما خطری برای جمهوری فدرال محسوب می‌شود. به گفته rbb24، او در سال ۲۰۱۴ در اعدام یک افسر بلندپایه عراقی شرکت داشته و یک سال بعد به همراه والدینش به آلمان مهاجرت کرده است. او آن‌زمان زیر سن قانونی بوده است. دادگاه تجدیدنظر سال ۲۰۲۱ او را به جرم شرکت در جنایات جنگی، همکاری در قتل و عضویت در سازمان تروریستی به چند سال حبس تعزیری برای جوانان محکوم کرد. او در آلمان نیز مرتکب جرایم خشونت‌آمیز و پخش ویدیوی اعدام شده است.

31. آگوست 2022

حکم اخراج جنگجوی داعش از آلمان

دادگاه اداری برلین اخراج جنگجوی پیشین گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) را که به جرایم جنگی در آلمان محکوم شده بود، تایید کرد. این جوان اکنون در زندان است و گرچه اخیرا گرایش‌های افراطی از خود نشان نداده، اما خطری برای جمهوری فدرال محسوب می‌شود. به گفته rbb24، او در سال ۲۰۱۴ در اعدام یک افسر بلندپایه عراقی شرکت داشته و یک سال بعد به همراه والدینش به آلمان مهاجرت کرده است. او آن‌زمان زیر سن قانونی بوده است. دادگاه تجدیدنظر سال ۲۰۲۱ او را به جرم شرکت در جنایات جنگی، همکاری در قتل و عضویت در سازمان تروریستی به چند سال حبس تعزیری برای جوانان محکوم کرد. او در آلمان نیز مرتکب جرایم خشونت‌آمیز و پخش ویدیوی اعدام شده است.