29/09/2023

حوادث کار در کارخانه تسلا نگران کننده شده است!

گزارش روزنامه «استرن»، از ۱۹۰ مصدومیت ناشی از کار در کارخانه خودروهای الکتریکی تسلا در گرونهاد در شش ماه گذشته خبر داد. هفت مورد از این حوادث نیز توسط وزارت امور اجتماعی براندنبورگ به عنوان حوادث جدی طبقه بندی شدند. این شرکت همچنین از ماه مارچ ۲۰۲۲، دستکم ۲۶ حادثه زیست محیطی شامل نشت رنگ، آلومینیوم و سوخت و ۸ مورد آتش سوزی در محل را گزارش کرده است. وزیر کار فدرال، هوبرتوس هیل، نسبت به حوادث گزارش شده ابراز نگرانی کرد و بر نیاز به بررسی‌های نظارتی دقیق تاکید کرد. گفتنی  است که  تسلا بیش از ده هزار کارگر در کارخانه خود در براندنبورگ استخدام کرده و قصد دارد در آینده نیروی کار را به ۲۲۵۰۰ نفر برساند.