30/10/2023

حمله مجدد به اقامتگاه‌ پناهندگان در درسدن

 ساختمانی که به عنوان اقامتگاه پناهندگان در درسدن-کلوتزچه در نظر گرفته شده بود، بار دیگر هدف حمله راست گرایان افراطی قرار گرفت. اداره جنایی پلیس ایالتی روز جمعه اعلام کرد که افراد ناشناس مقدار زیادی مایع قابل اشتعال را روی بوته ای که روی خانه رشد کرده بود، مشتعل کردند. با این حال گفته می‌شود که این آتش‌سوزی خسارت مالی قابل توجهی بدنبال نداشته است. درسدن یکی از نقاط داغ  راستگرایان افراطی است. حملات نژادپرستانه به مردم و اسکان پناهندگان در شهر بارها خبرساز شده است. کارشناسان می‌گویند که فعالیت‌های راست افراطی در درسدن به عنوان یک مکان تجاری به این شهر آسیب می‌زند.