کودکی سه ساله ظاهرا بعدازظهر روز دوشنبه در ایستگاه اتوبوسی در نزدیکی ایستگاه مترو Dahlem-Dorf به‌طور ناگهانی مورد حمله زنی ۵۰ تا ۶۰ ساله قرار گرفت. پلیس روز سه‌شنبه گفت: «این زن ظاهراً با کیف خود به صورت کودک ضربه زده است.» وقتی مادر ۳۸ ساله کودک واکنش نشان می‌دهد، مورد توهین نژادپرستانه زن قرار می‌گیرد. به گزارش rbb24، خدمات اورژانسی در محل حاضر شدند، اما موفق به یافتن زن نشدند زیرا او سوار اتوبوس شده و از محل دور شده بود. به گفته پلیس، کودک آسیبی ندیده است.

7. سپتامبر 2022

حمله زنی میانسال به کودکی سه ساله در برلین

کودکی سه ساله ظاهرا بعدازظهر روز دوشنبه در ایستگاه اتوبوسی در نزدیکی ایستگاه مترو Dahlem-Dorf به‌طور ناگهانی مورد حمله زنی ۵۰ تا ۶۰ ساله قرار گرفت. پلیس روز سه‌شنبه گفت: «این زن ظاهراً با کیف خود به صورت کودک ضربه زده است.» وقتی مادر ۳۸ ساله کودک واکنش نشان می‌دهد، مورد توهین نژادپرستانه زن قرار می‌گیرد. به گزارش rbb24، خدمات اورژانسی در محل حاضر شدند، اما موفق به یافتن زن نشدند زیرا او سوار اتوبوس شده و از محل دور شده بود. به گفته پلیس، کودک آسیبی ندیده است.