چند افسر پلیس صبح یکشنبه در درگیری در مقابل یک باشگاه در برلین-میته مورد حمله قرار گرفتند و زخمی شدند. به گفته پلیس، ماموران در ابتدا تلاش کرده بودند تا طرفین درگیری را در خیابان الکساندر، از هم جدا کرده و مظنونان را دستگیر کنند. از جمله اینکه یک جوان ۲۵ ساله سه مامور پلیس را مجروح کرد. کتف یک افسر دررفته بود. این جوان ۲۵ ساله سپس سعی کرد اسلحه مامور را از غلاف بیرون بیاورد. یک افسر پلیس دیگر توانست از این امر جلوگیری کند. یک جوان ۲۵ ساله و یک زن ۳۶ ساله دیگر نیز به ماموران پلیس حمله کردند و دستگیر شدند.

13/03/2023

حمله به ماموران پلیس، در مقابل کلابی در میته

چند افسر پلیس صبح یکشنبه در درگیری در مقابل یک باشگاه در برلین-میته مورد حمله قرار گرفتند و زخمی شدند. به گفته پلیس، ماموران در ابتدا تلاش کرده بودند تا طرفین درگیری را در خیابان الکساندر، از هم جدا کرده و مظنونان را دستگیر کنند. از جمله اینکه یک جوان ۲۵ ساله سه مامور پلیس را مجروح کرد. کتف یک افسر دررفته بود. این جوان ۲۵ ساله سپس سعی کرد اسلحه مامور را از غلاف بیرون بیاورد. یک افسر پلیس دیگر توانست از این امر جلوگیری کند. یک جوان ۲۵ ساله و یک زن ۳۶ ساله دیگر نیز به ماموران پلیس حمله کردند و دستگیر شدند.