16/10/2023

حمله به افسران پلیس، با پرتاب سبد خرید(Einkaufswagen) از ساختمان بلند!

چهار پلیس در روز شنبه زمانی از یک وضعیت خطر جان سالم بردند  که یک سبد خرید به سمت زمین  افتاد و در نزدیکی آن‌ها فرود آمد. شخصی که  تا  هنوز هویت اش مشخص نیست، ساعت ۱۹:۵۰ بعدازظهر روز شنبه، یک سبد خرید را از طبقه نوزدهم یک ساختمان مسکونی در Johannisthaler Chaussee به سمت کنار معبر پیاده‌رو پرتاب کرد. گفته می‌شود  چهار پلیس و یک شهروند  در نزدیکی محل حادثه  بودند. هویت شخص مسوول تا هنوز مشخص نشده و موضوع تحت تحقیق و بررسی پولیس قرر دارد