16/11/2023

حفره ۶۰ میلیارد یورویی در بودجه‌ای دولت فدرال

دادگاه قانون اساسی فدرال استفاده از وام‌های کرونا برای حفاظت از آب و هوا را غیرقانونی اعلام کرده است. بنابرین، ائتلاف چراغ راهنمایی پس از تصمیم دادگاه قانون اساسی در کارلسروهه، ۶۰ میلیارد یورو پول کمتری برای سرمایه گذاری در زمینه آب و هوا خواهد داشت. براساس رای دادگاه، تخصیص وام‌های کرونا برای اهداف دیگر، ترمز بدهی قانون اساسی را نقض می‌کند. در همین حال، FDP افزایش مالیات را در نتیجه حکم دادگاه قانون اساسی فدرال رد می‌کند. Bijan Djir-Sarai، دبیر کل FDP به پرتال خبری «پیونیر» گفت: “برای حزب او این یک اشتباه بزرگ و خط قرمزی است که نباید از آن عبور کرد. در توافقنامه ائتلاف افزایش مالیات وجود ندارد.”