جنگ روسیه در اوکراین از ۲۴ فوریه تاکنون جان بسیاری را گرفته است. در میان جنگ و خشونت، کودکان، زنان و مردان برای نجات خود تلاش می‌کنند. حراجی لباس عروس در برلین رویدادی است برای جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه به اوکراین. ۲۴ سپتامبر لباس‌های عروس دست دوم در برلین به حراج گذاشته خواهند شد. پولی که از فروش آن‌ها جمع‌آوری می‌شود به دو سازمان اوکراینی که به زنان نیازمند کمک می‌کنند، اهدا می‌شود.

لینک اهدای کمک‌ها را این‌جا ببینید.

6. سپتامبر 2022

حراجی لباس عروس برای کمک به اوکراین

جنگ روسیه در اوکراین از ۲۴ فوریه تاکنون جان بسیاری را گرفته است. در میان جنگ و خشونت، کودکان، زنان و مردان برای نجات خود تلاش می‌کنند. حراجی لباس عروس در برلین رویدادی است برای جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه به اوکراین. ۲۴ سپتامبر لباس‌های عروس دست دوم در برلین به حراج گذاشته خواهند شد. پولی که از فروش آن‌ها جمع‌آوری می‌شود به دو سازمان اوکراینی که به زنان نیازمند کمک می‌کنند، اهدا می‌شود.

لینک اهدای کمک‌ها را این‌جا ببینید.