مدتی است که از تعطیلات تابستانی می‌گذرد و تعطیلات پاییزی به زودی در راه است، اما درمیدان هوایی BER چمدان‌های مسافران انباشته می شوند. حدود ۳۰۰۰ چمدان هنوز در زیرزمین فرودگاه پایتخت است. آلتا فون ماسنباخ، مدیر فرودگاه به «برلینر مورگنپست» گفت: "این کاملاً تلخ است که بسیاری از مسافران گاهی اوقات مجبور می‌شوند مدت طولانی برای چمدان‌های خود منتظر بمانند. کار فشرده ای برای رساندن چمدان ها برای صاحبان آنها در حال انجام است. با این حال، مشکل در فرودگاه برلین-براندنبورگ به وجود نیامده بلکه چمدان مسافر مربوطه در نقطه ای از سفر گم می‌شود و جداگانه می‌رسد."
12. سپتامبر 2022

حدود ۳۰۰۰ چمدان در زیرزمین فرودگاه BER باقی مانده است

مدتی است که از تعطیلات تابستانی می‌گذرد و تعطیلات پاییزی به زودی در راه است، اما درمیدان هوایی BER چمدان‌های مسافران انباشته می شوند. حدود ۳۰۰۰ چمدان هنوز در زیرزمین فرودگاه پایتخت است. آلتا فون ماسنباخ، مدیر فرودگاه به «برلینر مورگنپست» گفت: “این کاملاً تلخ است که بسیاری از مسافران گاهی اوقات مجبور می‌شوند مدت طولانی برای چمدان‌های خود منتظر بمانند. کار فشرده ای برای رساندن چمدان ها برای صاحبان آنها در حال انجام است. با این حال، مشکل در فرودگاه برلین-براندنبورگ به وجود نیامده بلکه چمدان مسافر مربوطه در نقطه ای از سفر گم می‌شود و جداگانه می‌رسد.”