14/11/2023

اعتیاد بیش از یک میلیون نفر در آلمان به قمار

حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بزرگسال در آلمان در ماشین‌های بازی، شرط بندی‌های ورزشی و سایر بازی‌های شانسی شرکت می‌کنند که در نهایت با مشکلات بهداشتی، مالی یا اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. از این جمله حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با “اعتیاد به قمار” روبه‌رو هستند و حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دیگر علائم اولیه اعتیاد را نشان می‌دهند. این آمار توسط یک افسرفدرال در بخش مبارزه با مواد مخدر به نام بورک هارد بلینرت، ارائه و در “اطلس قمار ۲۰۲۳” منتشر شده‌است.  به گزارش تاگزشاو، این افسرهمچنان خواهان اقدام فوری برای مبارزه با “اعتیاد به قمار” و حمایت بهتراز جوانان است. براساس اطلس قمار درآمد این صنعت در سال گذشته ۱۳ میلیارد و ۴ میلیون یورو بوده است.