21/09/2023

جسد محمد داوود سیاوش روزنامه نگار و فعال مدنی ساکن شهر فورت آلمان پیدا شد

 محمد داوود سیاوش (۶۸ ساله) روزنامه نگار و فعال مدنی ساکن شهر فورت از روز یکشنبه ناپدید شده بود. پلیس جسد او را در Pegnitz، در منطقه Wolfsgrubermühle در Fürth پیدا کرد. تاکنون هیچ مدرکی دال بر جنایت خشونت آمیز وجود ندارد. برای روشن شدن علت مرگ، دفتر دادستان عمومی نورنبرگ-فورث دستور کالبدشکافی جسد را صادر کرده است. محمد داوود سیاوش پدر بکتاش سیاوش نمینده قبلی پارلمان افغانستان و یما سیاوش مجری قبلی شبکه خصوصی طلوع نیوز بود. بکتاش سیاوش در صفحه فیسبوک‌اش مرگ پدرش را مرموز خوانده است.