پلیس برلین از کشف جسد زنی در آپارتمان کارگران جنسی آسیایی واقع در منطقه فریدریشزهاین (Weserstraße) خبر داد. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، بعدازظهر دوشنبه صاحب ۷۵ ساله این آپارتمان به همراه یکی از آشنایانش پس از ورود به آپارتمان با جسد زن روبه‌رو شدند. آن‌ها حدود ساعت ۱۵:۲۰ با اورژانس و پلیس تماس گرفتند، اما پزشک اورژانس موفق به احیای زن نشد. به گفته پلیس امکان ارتکاب قتل وجود دارد. جسد امروز برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل شده است.

18/04/2023

جسد زنی در آپارتمان کارگران جنسی در برلین

پلیس برلین از کشف جسد زنی در آپارتمان کارگران جنسی آسیایی واقع در منطقه فریدریشزهاین (Weserstraße) خبر داد. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، بعدازظهر دوشنبه صاحب ۷۵ ساله این آپارتمان به همراه یکی از آشنایانش پس از ورود به آپارتمان با جسد زن روبه‌رو شدند. آن‌ها حدود ساعت ۱۵:۲۰ با اورژانس و پلیس تماس گرفتند، اما پزشک اورژانس موفق به احیای زن نشد. به گفته پلیس امکان ارتکاب قتل وجود دارد. جسد امروز برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل شده است.