مردی که در عشق خود شکسته خورده بود به دنبال یک قاتل قراردادی در اینترنت می‌گشت! او می‌خواست کسی را پیدا کند تا رقیب عشقی خود را بکشد تا اینگونه به فرد مورد نظر خود برسد! این جوان ۲۸ ساله، در حالی که در "دارک وب" به دنبال یک قاتل قراردادی می‌گشت در دام یک سایت کلاهبرداری افتاده بود که در نهایت به دستگیر شدن او انجامید. به گفته دادستان عمومی، این جوان در وب سایتی ثبت نام کرده بود که ظاهراً قتل‌های قراردادی را ترتیب می‌داد. مرد می‌خواست قتل شبیه یک سرقت یا تصادف باشد. گفته می‌شود اوایل ماه مارس حدود ۲۴۰۰۰ دلار آمریکا به صورت بیت کوین پرداخت کرده است. دادستان عمومی اعلام کرد که اتهام او تلاش برای تحریک مخفیانه به قتل است.

2. سپتامبر 2022

جستجو برای قاتل قراردادی در اینترنت!

مردی که در عشق خود شکسته خورده بود به دنبال یک قاتل قراردادی در اینترنت می‌گشت! او می‌خواست کسی را پیدا کند تا رقیب عشقی خود را بکشد تا اینگونه به فرد مورد نظر خود برسد! این جوان ۲۸ ساله، در حالی که در “دارک وب” به دنبال یک قاتل قراردادی می‌گشت در دام یک سایت کلاهبرداری افتاده بود که در نهایت به دستگیر شدن او انجامید. به گفته دادستان عمومی، این جوان در وب سایتی ثبت نام کرده بود که ظاهراً قتل‌های قراردادی را ترتیب می‌داد. مرد می‌خواست قتل شبیه یک سرقت یا تصادف باشد. گفته می‌شود اوایل ماه مارس حدود ۲۴۰۰۰ دلار آمریکا به صورت بیت کوین پرداخت کرده است. دادستان عمومی اعلام کرد که اتهام او تلاش برای تحریک مخفیانه به قتل است.