تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان، دیشب تیم فوتبال انکلند را برای نخستین بار در لندن شکست داد. در این مسابقه محمود داوود و Felix Uduokhai در دقایق ۲۷ و ۹۰ برای آلمان گل‌زنی کردند و تک گل انگلند در نیمه اول بازی به ثمر رسید. در این بازی ندیم امیری بازیکن افغان‌تبار تیم ملی آلمان ۶۰ دقیقه برای این تیم بازی کرد. مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال اروپا در تابستان امسال برگزار می‌شود. بسیاری از کارشناسان فوتبال، تیم زیر ۲۱ سال آلمان را از بخت‌های اصلی قهرمانی در این مسابقات می‌دانند.

27/03/2019

تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان، تیم فوتبال انگلند را در خانه‌اش شکست داد

تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان، دیشب تیم فوتبال انکلند را برای نخستین بار در لندن شکست داد. در این مسابقه محمود داوود و Felix Uduokhai در دقایق ۲۷ و ۹۰ برای آلمان گل‌زنی کردند و تک گل انگلند در نیمه اول بازی به ثمر رسید. در این بازی ندیم امیری بازیکن افغان‌تبار تیم ملی آلمان ۶۰ دقیقه برای این تیم بازی کرد. مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال اروپا در تابستان امسال برگزار می‌شود. بسیاری از کارشناسان فوتبال، تیم زیر ۲۱ سال آلمان را از بخت‌های اصلی قهرمانی در این مسابقات می‌دانند.