دو مرد (۲۶ و ۲۸ ساله) روز چهارشنبه پس از درگیری در خیابان داهلمان کودام مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و به شدت مجروح شدند.  شاهدان می‌گویند پنج یا شش مرد را دیدند که با چوب بیسبال به یکدیگر ضربه می‌زدند و ناگهان تیراندازی شروع شد. یکی از شاهدان به  BILD گفت: « ابتدا فکر می‌کردم این یک تصادف است، اما دو مرد را دیدم که مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در پیاده رو دراز کشیده بودند. اندکی پس از آن، چند آمبولانس و افسران پلیس به شدت مسلح به محل حادثه آمدند.» تاکنون انگیزه این رویداد مشخص نشده و گفته می‌شود که یک مظنون بازداشت شده است. 
16/03/2023

تیراندازی در کودام برلین دو مجروح برجا گذاشت

دو مرد (۲۶ و ۲۸ ساله) روز چهارشنبه پس از درگیری در خیابان داهلمان کودام مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و به شدت مجروح شدند.  شاهدان می‌گویند پنج یا شش مرد را دیدند که با چوب بیسبال به یکدیگر ضربه می‌زدند و ناگهان تیراندازی شروع شد. یکی از شاهدان به  BILD گفت: « ابتدا فکر می‌کردم این یک تصادف است، اما دو مرد را دیدم که مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در پیاده رو دراز کشیده بودند. اندکی پس از آن، چند آمبولانس و افسران پلیس به شدت مسلح به محل حادثه آمدند.» تاکنون انگیزه این رویداد مشخص نشده و گفته می‌شود که یک مظنون بازداشت شده است.