تونل تیرگارتن در منطقه میته برلین این هفته مسدود است و امکان رانندگی در آن وجود ندارد. دلیل این مسئله انجام تعمیرات در این مسیر عنوان شده است. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی ترافیک شهری (VIZ)، تعمیرات در این تونل از دوشنبه ۲۲ آگوست آغاز شده و در روزهای پیش‌رو نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود که این مسیر بامداد جمعه ساعت ۵ دوباره باز شود. به گفته روزنامه برلینرمورگن‌پست، مسیر B96 از هر دو جهت بین Reichpietschufer و Heidestraße مسدود خواهد بود.

23. آگوست 2022

تونل تیرگارتن این هفته مسدود است

تونل تیرگارتن در منطقه میته برلین این هفته مسدود است و امکان رانندگی در آن وجود ندارد. دلیل این مسئله انجام تعمیرات در این مسیر عنوان شده است. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی ترافیک شهری (VIZ)، تعمیرات در این تونل از دوشنبه ۲۲ آگوست آغاز شده و در روزهای پیش‌رو نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود که این مسیر بامداد جمعه ساعت ۵ دوباره باز شود. به گفته روزنامه برلینرمورگن‌پست، مسیر B96 از هر دو جهت بین Reichpietschufer و Heidestraße مسدود خواهد بود.