25/10/2023

تولد نوزادان در برلین کم و کمتر می‌شود

بیشترین میزان مرگ‌ومیر در برلین در سال ۲۰۲۲ رخ داده است، به‌طوری‌که از تعداد تولد‌ها بیشتر بوده است. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، بیشترین آمار تولدها در سال‌های اخیر مربوط به سال ۲۰۱۶ می‌شود که در آن ۴۱،۰۸۷ نوزاد به‌ دنیا آمد. سال گذشته نیز ۳۵،۷۲۶ کودک متولد شد. همچنین مادران برلینی هنگام تولد نخستین فرزندشان به‌طور متوسط ۳۱ سال سن دارند. سال گذشته تنها ۱۷۶ مادر زیر ۱۸ ساله نخستین فرزند خود را به دنیا آوردند. سال ۲۰۲۱ نیز درمجموع ۶۴۶ دوقلو به دنیا آمد و آمار سه قلوها و بیشتر نیز تنها ۸ مورد بوده است.