گروه انرژی فرانسوی TotalEnergies می‌خواهد تمام پمپ بنزین‌های خود را در آلمان بفروشد. توتال، تقریباً ۱۲۰۰ پمپ بنزین در سراسر آلمان دارد که از این میان ۱۲۹ پمپ بنزین در برلین و براندنبورگ است. با این حال، جایگاه‌های سوخت حداقل تا پنج سال دیگر تحت برند TotalEnergies باقی خواهند ماند و تا آن زمان سوخت آن توسط توتال تامین می‌شود. پایان تولید وسایل نقلیه با موتورهای احتراقی در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۵ یکی از دلایل توتال برای فروش جایگاه‌های سوخت خوانده شده است. توتال نگران کاهش قابل توجه فروش به دلیل کاهش نیاز به سوخت است. به منظور انطباق با بازار، این گروه می‌خواهد استراتژی خود را تغییر دهد.
20/03/2023

توتال تمام پمپ بنزین‌هایش را در آلمان می‌فروشد

گروه انرژی فرانسوی TotalEnergies می‌خواهد تمام پمپ بنزین‌های خود را در آلمان بفروشد. توتال، تقریباً ۱۲۰۰ پمپ بنزین در سراسر آلمان دارد که از این میان ۱۲۹ پمپ بنزین در برلین و براندنبورگ است. با این حال، جایگاه‌های سوخت حداقل تا پنج سال دیگر تحت برند TotalEnergies باقی خواهند ماند و تا آن زمان سوخت آن توسط توتال تامین می‌شود. پایان تولید وسایل نقلیه با موتورهای احتراقی در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۵ یکی از دلایل توتال برای فروش جایگاه‌های سوخت خوانده شده است. توتال نگران کاهش قابل توجه فروش به دلیل کاهش نیاز به سوخت است. به منظور انطباق با بازار، این گروه می‌خواهد استراتژی خود را تغییر دهد.