02/11/2023

تمیز کردن ساعت جهانی ۱۴۰۰۰ یورو هزینه دارد

هزینه حذف رنگ ساعت جهانی در Alexanderplatz در برلین-Mitte حدود ۱۴۰۰۰ یورو است. دفتر منطقه این موضوع را روز چهارشنبه به درخواست خبرگزاری آلمان اعلام کرد. ساعت جهانی در اواسط اکتبر توسط گروه حفاظت از اقلیم Last Generation با رنگ نارنجی اسپری شد. به گفته دفتر منطقه، اکنون رنگ پاک شده و آسیب نورپردازی نیز ترمیم شده است. با این حال، هنوز مقداری رنگ پشت نام شهرها وجود دارد.