مقامات تابعیت در برلین نمی‌توانند با افزایش تعداد درخواست‌ها کنار بیایند. زمان انتظار در برخی مناطق تا دو سال می باشد. نوردراین-وستفالن نیز رکورد جدیدی را برای اخذ تابعیت گزارش کرده است. به گفته سنای برلین، حدود ۸۰۰۰۰۰ خارجی در برلین ثبت نام کرده اند که ۲۵۰۰۰۰ نفر از آنها شرایط لازم برای اخذ تابعیت آلمانی را دارند. درخواست اخذ تابعیت نیز در NRW به شدت افزایش یافته، همانطور که اداره آمار ایالتی در نوردراین-وستفالن گزارش داده است، تعداد در خواست‌ها در آنجا نیز به شدت افزایش یافته است. بر اساس این اطلاعات، سال گذشته نزدیک به ۴۱۰۰۰ خارجی تابعیت آلمان را دریافت کردند. این بالاترین سطح از سال ۲۰۰۳ است. در سال ۲۰۲۲  حدود ۱۴۰۰۰ سوری پاس آلمانی گرفتند. براساس این آمار، دلیل آن این است که تعداد بیشتری از سوری هایی که بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ به آلمان آمده اند، شرایط رسمی برای اخذ تابعیت را برآورده کرده اند.  شهروندان ترکیه با (۴۵۰۰) نفر و پس از آن عراق با (۲۵۰۰) نفر در مکان‌های بعدی قرار دارند.
22/05/2023

تقاضای زیاد خارجی‌ها برای دریافت پاس آلمانی

مقامات تابعیت در برلین نمی‌توانند با افزایش تعداد درخواست‌ها کنار بیایند. زمان انتظار در برخی مناطق تا دو سال می باشد. نوردراین-وستفالن نیز رکورد جدیدی را برای اخذ تابعیت گزارش کرده است. به گفته سنای برلین، حدود ۸۰۰۰۰۰ خارجی در برلین ثبت نام کرده اند که ۲۵۰۰۰۰ نفر از آنها شرایط لازم برای اخذ تابعیت آلمانی را دارند. درخواست اخذ تابعیت نیز در NRW به شدت افزایش یافته، همانطور که اداره آمار ایالتی در نوردراین-وستفالن گزارش داده است، تعداد در خواست‌ها در آنجا نیز به شدت افزایش یافته است. بر اساس این اطلاعات، سال گذشته نزدیک به ۴۱۰۰۰ خارجی تابعیت آلمان را دریافت کردند. این بالاترین سطح از سال ۲۰۰۳ است. در سال ۲۰۲۲  حدود ۱۴۰۰۰ سوری پاس آلمانی گرفتند. براساس این آمار، دلیل آن این است که تعداد بیشتری از سوری هایی که بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ به آلمان آمده اند، شرایط رسمی برای اخذ تابعیت را برآورده کرده اند.  شهروندان ترکیه با (۴۵۰۰) نفر و پس از آن عراق با (۲۵۰۰) نفر در مکان‌های بعدی قرار دارند.