روز دوشنبه در Oranienburg معلمی پس از باز کردن در مدرسه، تفنگ شوکری را روی قفل در یافت. به گزارش rbb24، معلم در را از داخل باز کرده بود، به همین دلیل اتفاقی نیفتاد و کسی آسیب ندید. این تفنگ دست‌ساز دارای باتری، سیم، پدهای پنبه‌ای، تلفن همراه و کابل شارژ تلفن همراه بوده است. اگر درِ مدرسه از پشت با کلید باز می‌شد، ضربه الکتریکی به تفنگ وارد می‌شد و تفنگ شلیک می‌کرد. جزییات بیشتر هنوز مشخص نیست و پلیس در حال بررسی بیشتر است.

24. آگوست 2022

تفنگ شوکر روی قفل درِ مدرسه

روز دوشنبه در Oranienburg معلمی پس از باز کردن در مدرسه، تفنگ شوکری را روی قفل در یافت. به گزارش rbb24، معلم در را از داخل باز کرده بود، به همین دلیل اتفاقی نیفتاد و کسی آسیب ندید. این تفنگ دست‌ساز دارای باتری، سیم، پدهای پنبه‌ای، تلفن همراه و کابل شارژ تلفن همراه بوده است. اگر درِ مدرسه از پشت با کلید باز می‌شد، ضربه الکتریکی به تفنگ وارد می‌شد و تفنگ شلیک می‌کرد. جزییات بیشتر هنوز مشخص نیست و پلیس در حال بررسی بیشتر است.