تفاوت قیمت سوخت در آلمان بسیار زیاد است و تا ۲۷ سنت بین ارزان ترین و گران ترین مناطق قرار دارد. رانندگان در بایرن در حال حاضر بیشترین هزینه را پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر در برلین و برمن می‌توان صرفه جویی کرد و در اشتوتگارت به خصوص برای موتورهای بنزینی ارزان است. رانندگان به ویژه در جنوب بایرن دوشنبه گذشته به طور متوسط ​​بین ۲.۱۹ تا ۲.۲۰ یورو برای هر لیتر E۵ پرداخت کردند. در بخش‌هایی از برلین، اشتوتگارت و برمن ارزان‌ترین قیمت بود. در اینجا گاهی اوقات می‌توان ۱.۹۳ تا ۱.۹۶ یورو برای هر لیتر بنزین پرداخت کرد. قیمت دیزل در بایرن نیز گران‌ترین قیمت در آلمان است.
9. سپتامبر 2022

تفاوت قیمت سوخت در آلمان

تفاوت قیمت سوخت در آلمان بسیار زیاد است و تا ۲۷ سنت بین ارزان ترین و گران ترین مناطق قرار دارد. رانندگان در بایرن در حال حاضر بیشترین هزینه را پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر در برلین و برمن می‌توان صرفه جویی کرد و در اشتوتگارت به خصوص برای موتورهای بنزینی ارزان است. رانندگان به ویژه در جنوب بایرن دوشنبه گذشته به طور متوسط ​​بین ۲.۱۹ تا ۲.۲۰ یورو برای هر لیتر E۵ پرداخت کردند. در بخش‌هایی از برلین، اشتوتگارت و برمن ارزان‌ترین قیمت بود. در اینجا گاهی اوقات می‌توان ۱.۹۳ تا ۱.۹۶ یورو برای هر لیتر بنزین پرداخت کرد. قیمت دیزل در بایرن نیز گران‌ترین قیمت در آلمان است.