جنبش "جمعه‌ها برای آینده" در روز جمعه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲، در برلین تظاهرات می‌کنند. انتظار می‌رود ۸۰۰۰ شرکت کننده در این تظاهرات شرکت کنند. شروع تظاهرات ساعت ۱۲ است. گفته می‌شود که تنها در آلمان تظاهراتی در حدود ۲۰۰ شهر دیگر به صورت همزمان برگزار می‌شود. مسیر تظاهرات که صورت دوچرخه سواری هم دنبال می‌شود از مسیرهای Prenzlauer Berg، Friedrichshain و Mitte جریان پیدا می‌کند و به Invalidenpark  ختم می‌شود. جمعه‌ها برای آینده خواستار "ایجاد سیاست برای نفع مردم به جای سود" هستند. دسترسی دائمی مردم به انرژی مقرون به صرفه باید تضمین شود. همچنین عدالت اقلیمی نیز باید در سطح بین المللی برقرار شود.

23/09/2022

تظاهرات “جمعه‌ها برای آینده” با حضور هزاران نفر

 جنبش “جمعه‌ها برای آینده” در روز جمعه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲، در برلین تظاهرات می‌کنند. انتظار می‌رود ۸۰۰۰ شرکت کننده در این تظاهرات شرکت کنند. شروع تظاهرات ساعت ۱۲ است. گفته می‌شود که تنها در آلمان تظاهراتی در حدود ۲۰۰ شهر دیگر به صورت همزمان برگزار می‌شود. مسیر تظاهرات که صورت دوچرخه سواری هم دنبال می‌شود از مسیرهای Prenzlauer Berg، Friedrichshain و Mitte جریان پیدا می‌کند و به Invalidenpark  ختم می‌شود. جمعه‌ها برای آینده خواستار “ایجاد سیاست برای نفع مردم به جای سود” هستند. دسترسی دائمی مردم به انرژی مقرون به صرفه باید تضمین شود. همچنین عدالت اقلیمی نیز باید در سطح بین المللی برقرار شود.