تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که خشکسالی در برلین و برندنبورگ بسیار شدید است. برگ درختان زودتر از موعد می‌ریزند و رودخانه‌های منطقه کم‌آب هستند. به گزارش rbb24، رنگ سبز بیشتر و بیشتر از طبیعت این ایالت‌ها زدوده می‌شود و به‌جای آن رنگ‌های بژ و قهوه‌ای مات بر طبیعت می‌نشیند. در ماه ژوئیه/جولای امسال تنها ۳۵ لیتر باران در هر متر مربع در براندنبورگ باریده، این درحالی‌ست که میانگین بارش در سال‌های گذشته ۵۴ لیتر در متر مربع بوده است. این رقم در برلین به ۳۰ لیتر در متر مربع می‌رسد. امسال همچنین شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های برندنبورگ بوده‌ایم.

17. آگوست 2022

تصاویر ماهواره‌ای از خشکسالی در برلین و برندنبورگ

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که خشکسالی در برلین و برندنبورگ بسیار شدید است. برگ درختان زودتر از موعد می‌ریزند و رودخانه‌های منطقه کم‌آب هستند. به گزارش rbb24، رنگ سبز بیشتر و بیشتر از طبیعت این ایالت‌ها زدوده می‌شود و به‌جای آن رنگ‌های بژ و قهوه‌ای مات بر طبیعت می‌نشیند. در ماه ژوئیه/جولای امسال تنها ۳۵ لیتر باران در هر متر مربع در براندنبورگ باریده، این درحالی‌ست که میانگین بارش در سال‌های گذشته ۵۴ لیتر در متر مربع بوده است. این رقم در برلین به ۳۰ لیتر در متر مربع می‌رسد. امسال همچنین شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های برندنبورگ بوده‌ایم.