24/10/2023

تخلیه ساختمان ZDF در ماینتس به‌دلیل تهدید به بمب‌گذاری

دفتر شبکه ZDF در شهر ماینتس آلمان به دلیل تهدید به بمب‌گذاری موقتا تخلیه شد. به گفته روزنامه دویچلند فونک، صبح امروز ۲۴ اکتبر حدود ۶۰۰ کارمند این شبکه مجبور به تخلیه محل کارشان در لرشنبرگ (Lerchenberg) شدند. پلیس پس از بازرسی محل اعلام کرد که خطری وجود ندارد و شواهدی از کارگذاشتن بمب در ساختمان دیده نشده است. هنوز جزییاتی درباره تهدید به بمب‌گذاری منتشر نشده است.