افزایش سریع قیمت‌ها، ازجمله هزینه انرژی، بیمارستان‌ها را تحت فشار زیادی قرار داده است. جامعه بیمارستان‌‌های برلین خواستار بسته کمکی شده‌اند. مارک شراینر مدیر عامل روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه rbb گفت: «بیمارستان‌های برلین امسال ۱۰۰ میلیون یورو کمبود مالی خواهند داشت. این مبلغ در سال آینده چند برابر می‌شود.» شراینر با اشاره به پژوهش‌های جامعه بیمارستانی برلین گفت: «۹۶ درصد از بیمارستان‌ها نمی‌توانند از عهده هزینه‌های فزاینده انرژی برآیند. ما انتظار داریم قیمت‌ها ده برابر شوند؛ بدین معنا که بیمارستانی که پیش‌از این ۳۰۰٫۰۰۰ یورو برای انرژی هزینه می‌کرده، احتمالاً باید تا سه میلیون یورو برای همان خدمات در سال آینده بپردازد.»

21. سپتامبر 2022

درخواست بسته کمک‌های مالی از طرف بیمارستان‌های برلین

افزایش سریع قیمت‌ها، ازجمله هزینه انرژی، بیمارستان‌ها را تحت فشار زیادی قرار داده است. جامعه بیمارستان‌‌های برلین خواستار بسته کمکی شده‌اند. مارک شراینر مدیر عامل روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه rbb گفت: «بیمارستان‌های برلین امسال ۱۰۰ میلیون یورو کمبود مالی خواهند داشت. این مبلغ در سال آینده چند برابر می‌شود.» شراینر با اشاره به پژوهش‌های جامعه بیمارستانی برلین گفت: «۹۶ درصد از بیمارستان‌ها نمی‌توانند از عهده هزینه‌های فزاینده انرژی برآیند. ما انتظار داریم قیمت‌ها ده برابر شوند؛ بدین معنا که بیمارستانی که پیش‌از این ۳۰۰٫۰۰۰ یورو برای انرژی هزینه می‌کرده، احتمالاً باید تا سه میلیون یورو برای همان خدمات در سال آینده بپردازد.»