24/10/2023

بیش از هزار نفر تا پایان سپتامبر از برلین اخراج شدند

اخراج پناهندگان از پایتخت آلمان افزایش یافته است. تا پایان ماه سپتامبر ۱٫۰۳۹ نفر از برلین اخراج شدند، این درحالی‌ست که آمار سال گذشته ۸۹۷ نفر بوده است. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ، بیشترین اخراج‌ها به کشورهای مولداوی (۵۴۶ نفر) و گرجستان (۱۴۶ نفر) بوده  که اکنون کشورهای امن تلقی می‌شوند. بقیه اخراج‌ها نیز غالبا به کشورهای آلبانی (۸ نفر)، بوسنی و هرزگوین (۲۷ نفر)، مقدونیه شمالی (۲۰ نفر)، سنگال (۱ نفر)، صربستان (۳۱ نفر)، افغانستان (۳۰ نفر)، ترکیه (۲۸ نفر)، سوریه (۱۰ نفر)، لبنان (۷ نفر)، کوزوو (۳ نفر) و مونته‌نگرو (۱ نفر) بوده است. ۹٫۶۵۴ نفر نیز تا پایان ماه آگوست داوطلبانه کشور را ترک کرده‌اند. دلیل بیشتر اخراج‌ها ارتکاب به جرم و جنایت بوده است.