میزان خسارتی که تا به امروز با کلاهبرداری از مراکز کمک‌های کرونا صورت گرفته است به ۵۰۰ میلیون یورو می‌رسد. rbb به نقل از پلیس جنایی ایالتی می‌نویسد که اندکی پس از شروع برنامه کمک‌های اضطراری کرونا، ده‌ها هزار نفر از افراد خوداشتغال و مشاغل کوچک سعی کردند در سریع ترین زمان ممکن از طریق پورتال آنلاین برای کمک‌های مالی درخواست دهند. قرار بود پول به سرعت و بدون بوروکراسی به کسانی که در نتیجه اولین قرنطینه دچار مشکلات اقتصادی شده بودند، داده شود. در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰۰ پرونده علیه افراد مظنون به کلاهبرداری تشکیل شده است. این امر برلین را در رتبه اول کلاهبرداری از کمک‌های کرونا در سراسر کشور قرار داده است.
22/03/2023

بیشترین کلاهبرداری از کمک‌های کرونا در برلین صورت گرفته است

میزان خسارتی که تا به امروز با کلاهبرداری از مراکز کمک‌های کرونا صورت گرفته است به ۵۰۰ میلیون یورو می‌رسد. rbb به نقل از پلیس جنایی ایالتی می‌نویسد که اندکی پس از شروع برنامه کمک‌های اضطراری کرونا، ده‌ها هزار نفر از افراد خوداشتغال و مشاغل کوچک سعی کردند در سریع ترین زمان ممکن از طریق پورتال آنلاین برای کمک‌های مالی درخواست دهند. قرار بود پول به سرعت و بدون بوروکراسی به کسانی که در نتیجه اولین قرنطینه دچار مشکلات اقتصادی شده بودند، داده شود. در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰۰ پرونده علیه افراد مظنون به کلاهبرداری تشکیل شده است. این امر برلین را در رتبه اول کلاهبرداری از کمک‌های کرونا در سراسر کشور قرار داده است.