بیرون آوردن مواد غذایی از ظروف زباله در آلمان مجاز نیست. اما همیشه انتقاداتی از این قضیه وجود دارد. سناتور فلور بادنبرگ (مستقل) در برلین می‌خواهد بالاخره برای این موضوع راه حل‌هایی بیابد. تاکنون، هرکسی که مواد غذایی دور ریخته شده را از ظروف زباله جمع‌آوری کند (به عنوان مثال از سوپرمارکت‌ها) باید منتظر مجازات سرقت و دزدی زباله باشد! سناتور فلور بادنبرگ، خواستار رویکرد مسئولانه‌تر در مورد غذا شد. بادنبرگ گفت: "هدف باید این باشد که امکان جمع آوری غذا برای افراد نیازمند وجود داشته باشد." بادنبرگ تاکید کرد: «این یک فکر غیرقابل تحمل است که در کشوری به ثروت آلمان، مردم به بیرون آوردن مواد غذایی از سطل‌های زباله وابسته هستند و سپس باید با اتهامات جنایی به دلیل سرقت زباله مواجه شوند. بنابراین سطل‌های زباله، یک مشکل عمومی است.»

26/05/2023

بیرون آوردن غذا از سطل زباله، جرم زدایی می‌شود؟

بیرون آوردن مواد غذایی از ظروف زباله در آلمان مجاز نیست. اما همیشه انتقاداتی از این قضیه وجود دارد. سناتور فلور بادنبرگ (مستقل) در برلین می‌خواهد بالاخره برای این موضوع راه حل‌هایی بیابد. تاکنون، هرکسی که مواد غذایی دور ریخته شده را از ظروف زباله جمع‌آوری کند (به عنوان مثال از سوپرمارکت‌ها) باید منتظر مجازات سرقت و دزدی زباله باشد! سناتور فلور بادنبرگ، خواستار رویکرد مسئولانه‌تر در مورد غذا شد. بادنبرگ گفت: “هدف باید این باشد که امکان جمع آوری غذا برای افراد نیازمند وجود داشته باشد.” بادنبرگ تاکید کرد: «این یک فکر غیرقابل تحمل است که در کشوری به ثروت آلمان، مردم به بیرون آوردن مواد غذایی از سطل‌های زباله وابسته هستند و سپس باید با اتهامات جنایی به دلیل سرقت زباله مواجه شوند. بنابراین سطل‌های زباله، یک مشکل عمومی است.»