علی‌رغم درخواست‌های فزاینده تسلیحات سنگین آلمانی، اولاف شولز صدراعظم و کریستین لامبرشت وزیر دفاع دیگر نمی‌خواهند تانک‌های مدرن را به اوکراین تحویل دهند. شولز در Deutschlandfunk گفت: "ما در هر کاری به تنهایی پیش نخواهیم رفت." لامبرشت همچنین حمایت آلمان از اوکراین را تکرار کرد. لامبرشت در مورد خواسته‌های اوکراین برای تحویل تانک‌های لئوپارد ۲ نیز گفت: "ما نمی خواهیم آلمان به تنهایی این کار را انجام دهد و همیشه چنین تصمیماتی را با مشورت شرکای خود خواهیم گرفت." به گفته او، مهم است که نیروهای اوکراینی بتوانند با تجهیزات تحویل شده "به سرعت و بدون آموزش طولانی بجنگند". به همین دلیل است که ما در حال انجام مذاکره با جمهوری چک، اسلواکی و اکنون نیز با یونان هستیم.
19. سپتامبر 2022

به جای تانک‌های جنگی غربی: دولت فدرال خرید ۱۸ هویتزر برای اوکراین را تایید کرد

علی‌رغم درخواست‌های فزاینده تسلیحات سنگین آلمانی، اولاف شولز صدراعظم و کریستین لامبرشت وزیر دفاع دیگر نمی‌خواهند تانک‌های مدرن را به اوکراین تحویل دهند. شولز در Deutschlandfunk گفت: “ما در هر کاری به تنهایی پیش نخواهیم رفت.” لامبرشت همچنین حمایت آلمان از اوکراین را تکرار کرد. لامبرشت در مورد خواسته‌های اوکراین برای تحویل تانک‌های لئوپارد ۲ نیز گفت: “ما نمی خواهیم آلمان به تنهایی این کار را انجام دهد و همیشه چنین تصمیماتی را با مشورت شرکای خود خواهیم گرفت.” به گفته او، مهم است که نیروهای اوکراینی بتوانند با تجهیزات تحویل شده “به سرعت و بدون آموزش طولانی بجنگند”. به همین دلیل است که ما در حال انجام مذاکره با جمهوری چک، اسلواکی و اکنون نیز با یونان هستیم.